Xác lập các Kỷ lục mới tại Triển lãm Sản phẩm của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Xác lập các Kỷ lục mới tại Triển lãm Sản phẩm của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Kỷ lục Việt Nam - 28/12/2018
(Kỷ lục - VietKings) Ngày 01/12/2018, tại Trung tâm Triển lãm Văn Hóa Nghệ thuật Hà Nội, Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập 2 kỷ lục mới và một bằng xác nhận Độc bản Việt Nam trong chương trình Triển lãm Sản phẩm của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam với chủ đề "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

STAY CONNECTED

12,55 Fans Like
123.88 Followers Follow
145.99 Subscribers Subscribe

Tin tức

dichvulamwebsite.com

Viện độc bản Việt Nam